Onterecht VEB Logo gebruik

Onterechte VEB uitingen en VEB logo gebruik is misleidend!

Er zijn bedrijven die onterecht het VEB logo gebruiken en/of onterecht aangeven aan consumenten dat ze een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf zijn. Ook misleidende informatie waaruit consumenten zouden kunnen opmaken dat men VEB lid is, is niet gewenst. De volgende bedrijven maken zich hieraan schuldig:

Huub Security te Aarlanderveen

Uiteraard is dit niet toegestaan. Het VEB logo gebruiken en/of aangeven dat men VEB erkend is, mag uitsluitend gedaan worden door VEB Erkende Beveiligingsbedrijven.

Bedrijven die zich schuldig maken aan bovenstaande, worden door de VEB benaderd met het verzoek het misbruik te staken. Indien een bedrijf hier geen gevolg aan geeft, zullen juridische stappen worden ondernomen.  

Indien uw bedrijf naar uw mening onterecht wordt vermeld in dit overzicht, neem dan contact met ons op.